Dlaczego Leśniówka?

las.jpg,

Dom Spokojnej Starości "Leśniówka" w Turzy gm. Sokołów Młp. przyjmuje pensonariuszy indywidualnie, podpisując umowy z mieszkańcami i ich rodzinami oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierującej o umieszczeniu na ogólnie przyjętych zasadach. Dom spełnia wszystkie wymogi ustawowe dotyczące jakości usług i warunków bytowych na odpowiednim poziomie - legitymuje sie zezwoleniem wojewody na prowadzenie placówki.